25jan2016

De tankstationbranche laat enorme verbetering zien in de handhaving van de leeftijdscontroles bij tabaksaankopen. In juni 2015 werd de wet in de branche nog maar in 17% van de gevallen gehandhaafd, nu is dat 57%. Dat blijkt uit de eerste resultaten uit het mystery shopper onderzoek in opdracht van de Taskforce naleving leeftijdgrens Tabak (TNLT).

 Bron: Bovagkrant, tnlt.nl, tankpro

Sinds 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de achttien jaar geen tabak meer worden verkocht. Dat was tot dat moment zestien jaar.

Tevens wordt sinds de invoering van de maatregel streng gecontroleerd op de naleving van deze wet.

Daarbij wordt ook gekeken naar de controles van jongeren die weliswaar boven de achttien zijn, maar van wie het niet overduidelijk aan het uiterlijk te zien is dat ze die leeftijd al hebben bereikt.

Boete

Een tabaksverkoper moet zich ervan hebben vergewist dat de koper honderd procent zeker ouder is dan achttien jaar.

Het achterwege laten van deze controle op zich, kan al een boete opleveren. Om het niveau van de controles bij tankstations en andere sectoren op te krikken, is de Taskforce naleving leeftijdsgrens Tabak (TNLT) in het leven geroepen. Daarin werken brancheverenigingen Beta, Bovag en VNPI samen met tabaksorganisaties NSO en TZN.

Mysteryguests

Eén van de taken van de taskforce is het uitvoeren van mysteryguest-bezoeken. In totaal worden drie series van bezoeken uitgevoerd bij zowel tankstations als tabak- en gemakzaken en diverse overige verkoopkanalen (geen supermarkten of horeca). De eerste van deze drie controleseries heeft vorige maand al plaatsgevonden

Meer Controles

De komende tijd staan nog meer controles op het programma. Niet alleen van mysteryshoppers, maar ook van de NVWA en van het ministerie van Volksgezondheid zelf.