21okt2015

De NSO heeft de krachten gebundeld met de brancheorganisaties in de benzinebranche, BETA, BOVAG en VNPI, in de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak (TNLT). Deze taskforce is een aanvulling op alle activiteiten die beide branches al verrichten m.b.t. naleving leeftijdsgrens tabaksverkoop.

Bron: NSO Nederland

Het doel van de TNLT is een structurele verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens bij tabaksverkopen op een zo kort mogelijke termijn.

Mystery Shoppers bij 4000 verkooppunten

Alle leden van de NSO zijn per brief en mail over het werk van deze nieuwe Taskforce geïnformeerd. Vanaf volgende week start een nieuwe ronde van mystery shopper onderzoek bij alle verkooppunten in het benzine- en tabaks-/gemak kanaal.

In vijf weken tijd zullen zo ‘n 4.000 verkooppunten bezocht worden. Waaronder leden en niet-leden van brancheorganisaties en commerciële organisaties.

Supermarkten en overige tabaksverkooppunten

Het CBL voert zelfstandig soortgelijke activiteiten uit bij alle supermarkten in Nederland. Het werk van de Taskforce wordt de komende tijd uitgebreid naar tabaksverkooppunten buiten de genoemde branches.

Verhogen van de vergewisplicht

Het naleven van de leeftijdsgrens staat al een paar jaar hoog op de agenda bij de NSO. De wet geeft aan dat er geen tabak verkocht mag worden tenzij de verkoper heeft vastgesteld dat de koper onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Een moeilijke opdracht aan ondernemers en medewerkers in de branche maar wel een opdracht die serieus uitgevoerd moet worden. Hoge boetes en een (tijdelijk) verbod op de verkoop van tabak zijn al ingevoerd.

Naleving is onvoldoende

De NSO heeft in de afgelopen 3 jaar winkels laten bezoeken door mysteryshoppers en daaruit blijkt, dat in die 3 jaar de resultaten van de naleving stevig verbeterd zijn.

Echter, afgelopen voorjaar bleek uit een onderzoek van het ministerie van VWS, dat de leeftijdsgrens bij tabaksverkopen in slechts 32% goed werd nageleefd. In de tabaksdetailhandel lag het percentage met 36% iets hoger, maar absoluut onvoldoende.

Strenge maatregelen

Voor staatssecretaris Van Rijn en de Tweede Kamer was dit aanleiding om met een duidelijke boodschap naar de tabaksverkopers te komen: “de naleving van de leeftijdsgrens voor tabaksverkopen moet drastisch beter en snel ook, anders volgen strenge maatregelen”.

De nu in het leven geroepen Taskforce zal ook communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor en door de aangesloten brancheorganisaties coördineren.