20jan2013

De definitieve "Regeling Toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet" en de definitieve ‘Regeling Aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet", die beide betrekking hebben op de gewijzigde Drank- en Horecawet zijn in de Staatscourant gepubliceerd en per 1 januari 2013 in werking getreden.

De gepubliceerde Drank- en Horeca Wet regelingen zijn:

Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149113, houdende de taakverdeling tussen de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in de Drank- en Horecawet, alsmede houdende eisen omtrent hun opleiding en aanstelling.

Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149009 houdende de vaststelling van de aanvraaggegevens en formulieren ten behoeve van het aanvragen van een vergunning of ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet

Consultant / Adviseur

Steeds vaker wordt IDReaders gevraagd door Gemeenten, Werkgroepen, Horeca-Ondernemers, Supermarkten en andere organisaties, welke te maken hebben met de verkoop van leeftijdsgebonden producten, om de technische mogelijkheden te bespreken en te demonstreren.

Mede door de steeds maar groeiende "Installed Base" van ID-Reader systemen en oplossingen is IDReaders een volwaardige aanspreekpartner. Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact met ons op, omtrent onze oplossingen en mogelijkheden.