20sept2012

Texel - In de nachtelijke uren worden steeds minder jeugdigen beneden de 16 jaar aangetroffen in de Texelse horecabedrijven. Dit is een direct gevolg van het gewijzigde toegangsbeleid van de horecabedrijven op Texel als reactie op de leeftijdsgrenzeninspecties door de toezichthouders Drank- en Horecawet.

Bron: Gemeente Texel

Pilot

Vier jaar geleden mocht de gemeente Texel als één van de eerste gemeenten in Nederland proef draaien met het toezicht op de Drank- en Horecawet.

Nieuwe Drank en Horeca Wet per 1 Januari 2013

Per 1 januari 2013 wordt het toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet een gemeentelijke taak voor alle Nederlandse gemeenten. Waar andere gemeenten nog moeten beginnen, zijn binnen de gemeente Texel de eerste resultaten al zichtbaar.

Rapporten

Vorig jaar zijn in totaal op Texel zes boeterapporten opgemaakt voor het niet naleven van de Drank- en Horecawet en zijn er veertien waarschuwingen gegeven. Dit jaar zijn er 2 boeterapporten opgemaakt en twee waarschuwingen gegeven.

Geen jeugdigen onder de 16 jaar

Het meest opvallend is dat er bijna geen jeugdigen onder de 16 jaar worden aangetroffen in de horecabedrijven tijdens de uitgaansavonden.

Boetes en Waarschuwingen

Begin dit jaar is er één boeterapport opgemaakt voor een horecabedrijf voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen.

Verder hebben twee cafés aan het begin van het zomerseizoen een waarschuwing gehad voor het niet goed controleren van de leeftijd waardoor het mogelijk was dat jongeren beneden de leeftijdsgrenzen alcoholhoudende dranken verstrekt konden krijgen.

Naar aanleiding daarvan hebben zij hun toegangsbeleid aangepast. Eén restaurant heeft in juli jl. een boeterapport gehad voor de afwezigheid van een leidinggevende die op de vergunning is vermeld. Hierna heeft deze ondernemer een wijziging leidinggevenden aangevraagd waarbij leidinggevenden zijn toegevoegd op zijn Drank- en Horecavergunning.

Evenementen

Ook tijdens evenementen is de naleving van de Drank- en Horecawet zichtbaar verbeterd. Op de evenemententerreinen zorgt de organisatie voor een goede controle van de leeftijdsgrenzen en is er toezicht op het alcoholgebruik.

Wel wordt geconstateerd dat jongeren beneden de 16 jaar zich vaak in de omgeving van het evenemententerrein ophouden en daar alcohol nuttigen.

Strafbaar

Vanaf 1 januari 2013 zijn ook deze jongeren strafbaar. Vanaf deze datum krijgen jongeren onder de 16 jaar die op voor het publiek toegankelijke plaatsen worden aangetroffen met alcoholhoudende drank, direct zelf een boete opgelegd.