24mei2012

22 mei stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Drank- en Horecawet. Het CBL is blij dat de wet na een jarenlange parlementaire behandeling is aangenomen. Na lange tijd van onzekerheid is duidelijk wie toezicht gaat houden op de wet.

Ook is het CBL verheugd dat de strafbaarstelling van jongeren in de nieuwe wet is verankerd. Hiermee worden jongeren zelf ook op hun gedrag aangesproken.

400 interpretaties

Het is een goede zaak dat er eindelijk duidelijkheid is over het toezicht op de wet. Wel maakt het CBL zich zorgen, omdat landelijk beleid nu versnipperd wordt over 400 gemeenten. “Er is veel te zeggen voor lokaal maatwerk omdat de problemen vaak per regio verschillen.

Maar landelijke organisaties zoals onze leden, zitten niet te wachten op 400 verschillende interpretaties van de Drank- en Horecawet”, aldus Henrieke Crielaard van het CBL. “Wij dringen er dan ook op aan dat het digitale expertisecentrum dat opgericht is voor de overgangsperiode zolang als nodig in de lucht blijft.”

Strafbaar

De strafbaarstelling van jongeren onder de 16 die alcohol bij zich hebben is een goed signaal richting jongeren en ouders dat de norm is: niet drinken onder de 16! Het is goed dat ook jongeren hierin een verantwoordelijkheid krijgen.

De aandacht voor verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt blijft onverminderd hoog. Invoering van de wet met nieuwe maatregelen is hierbij van belang. Uit onlangs gepresenteerd onderzoek van de NVWA blijkt dat de inspanningen van de supermarkten hun vruchten afwerpen. Het onderzoek dat Intraval in opdracht van de NVWA heeft uitgevoerd, laat zien dat het percentage jongeren onder de 16 dat alcohol probeert te kopen steeds kleiner wordt.