22mei2012

Op dinsdag 22 mei is het wet voorstel voor aanpassing van de Drank- en Horecawet door de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent dat de nieuwe Drank- en Horecawet waarschijnlijk per 1 januari 2013 in werking treedt.

Gezien het feit dat de wijziging van de huidige Drank- en Horecawet al sinds 2005 loopt, vindt KHN het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de horecaondernemers.

Koninklijke Horeca Nederland kan zich vinden in de nieuwe wet. Algemeen directeur Lodewijk van der Grinten: "Toch zien we in deze nieuwe wet ook dat een aantal aanpassingen niet bijdraagt aan het terugdringen van schadelijk gebruik van alcohol, met name onder jongeren." De lobby van KHN heeft bijgedragen aan het behalen van een aantal resultaten, hieronder de belangrijkste plus- en minpunten.

De nieuwe Drank- en Horecawet heeft drie doelen:
  • Verminderen van de administratieve lasten;
  • Voorkomen van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde;
  • Terugdringen van het alcoholgebruik door met name jongeren.
Verantwoord integraal alcoholbeleid

Volgens KHN draagt deze nieuwe wet niet genoeg bij aan een verantwoord alcoholgebruik. KHN is van mening dat alleen een integraal alcoholbeleid kans van slagen heeft. KHN neemt haar verantwoordelijkheid en ondersteunt horecaondernemers bij het verantwoord alcohol schenken. De overheid moet samenwerking stimuleren en faciliteren en alleen dan (verder)reguleren, wanneer dat een bewezen bijdrage levert aan een verantwoorde verstrekking van alcohol.

Belangrijkste plus- en minpunten in de nieuwe Drank- en Horecawet

Pluspunten waar KHN voor heeft gelobbyd:

  • Het bijschrijven van leidinggevenden hoeft niet meer op de vergunning, maar op een aanhangsel. Daardoor is het niet meer nodig om steeds een nieuwe vergunning aan te vragen. Dat scheelt veel tijd en administratieve lasten.
  • De huidige leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol blijven gehandhaafd. Aan 16 jarigen mag alleen zwakalcoholische drank verkocht worden en vanaf 18 jaar ook sterk alcoholische drank.
  • Jongeren onder de 16 jaar worden ook strafbaar als zij alcohol in het horecabedrijf (of op straat) aanwezig hebben. Niet langer is alleen de ondernemer strafbaar, maar ook de jongere zelf.

Minpunten:

  • Gemeenten moeten een verordening maken ten aanzien van paracommercie, in plaats van voorwaarden te stellen aan de individuele vergunning voor para commerciële instellingen. Dat baart KHN zorgen. Het gevaar is dat belangen van commerciële horecaondernemers niet goed worden afgewogen ten opzichte van de belangen van bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen.
  • Gemeenten mogen verordeningen maken waarmee happy hours en prijsacties aan banden worden gelegd. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om toegangsleeftijden te koppelen aan sluitingstijden.

KHN is van mening dat deze bevoegdheden niet gaan bijdragen aan het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren, terwijl ze wel flinke impact hebben op de bedrijfsvoering van horecaondernemers.