24mei2012

(Novum) - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de eerlijke handhaving van de nieuwe regels. Zij hopen dat kantines en buurthuizen, die onder de nieuwe wet makkelijker een vergunning kunnen krijgen, net zo streng worden gecontroleerd als commerciële horecaondernemingen.

Op dit moment zijn volgens de brancheorganisatie 43 duizend controleurs op pad om te controleren of ondernemers de wetten naleven. Aangezien als gevolg van de dinsdag in de Eerste Kamer aangenomen wet ook nog twintigduizend kantines en buurthuizen moeten worden gecontroleerd, is KHN bang voor oneerlijke handhaving. "We hopen dat het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen' wordt gehanteerd", laat een woordvoerder woensdag weten. "Verder kunnen we ons prima vinden in de nieuwe regels." De belangenbehartiger is vooral blij met de aanpassingen in de wet die het overmatig alcoholmisbruik door jongeren moeten tegengaan. Zo zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze bier drinken in de kroeg. Voorheen werd alleen de horecaondernemer beboet. Ook is de organisatie blij dat de huidige leeftijdsgrenzen gehandhaafd blijven.