02jan2013

Gemeenten zijn onvoldoende voorbereid om vanaf morgen toezicht te houden op het gebruik en de verkoop van alcohol. De ruim 400 gemeenten nemen het inspecteren van horeca, sportkantines en supermarkten over van het Rijk, maar slechts dertig ambtenaren haalden tot nu toe het verplichte diploma voor toezichthouders. Vijftig anderen krijgen komende maand hun examenuitslag.

24mei2012

22 mei stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Drank- en Horecawet. Het CBL is blij dat de wet na een jarenlange parlementaire behandeling is aangenomen. Na lange tijd van onzekerheid is duidelijk wie toezicht gaat houden op de wet.

Ook is het CBL verheugd dat de strafbaarstelling van jongeren in de nieuwe wet is verankerd. Hiermee worden jongeren zelf ook op hun gedrag aangesproken.

24mei2012

(Novum) - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de eerlijke handhaving van de nieuwe regels. Zij hopen dat kantines en buurthuizen, die onder de nieuwe wet makkelijker een vergunning kunnen krijgen, net zo streng worden gecontroleerd als commerciële horecaondernemingen.

23mei2012

Het is maar de vraag of gemeenten genoeg mankracht hebben om de nieuwe drank- en horecawet te handhaven. Dat zei Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de nieuwe wet, die dinsdag door de Eerste Kamer werd goedgekeurd.

22mei2012

Op dinsdag 22 mei is het wet voorstel voor aanpassing van de Drank- en Horecawet door de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent dat de nieuwe Drank- en Horecawet waarschijnlijk per 1 januari 2013 in werking treedt.