05juli2016

De AVD-850 ID-Reader leest nu ook de gegevens van de chip van het nieuwe rijbewijs model 2014. In combinatie met de laatste DocView Studio software kunnen deze gegevens verwerkt worden.

Toegang en Leeftijd

Sinds de introductie in 2013 wordt de AVD-850 ID-Reader op tal van plaatsen ingezet voor toegang- en leeftijdscontrole aan de hand van paspoorten, id-kaarten en rijbewijzen.

Met het uitlezen van de chip van het nieuwe rijbewijs komt IDReaders tegemoet aan de wens van haar klanten om dit rijbewijs, uitgegeven sinds 15 november 2014, beter te kunnen controleren op echtheid.

DocView Studio software

Tevens hebben wij onze DocView Software aangepast voor het verwerken en tonen van de gegevens van het nieuwe rijbewijs

Met de combinatie van DocView Software en de AVD-850 ID-Reader kan men naast de internationale ID Kaarten en Paspoorten ook het nieuwe rijbewijs gebruiken voor toegang- en documentcontrole

Daarnaast kan de AVD-850 ID-Reader de leeftijd weergeven aan de hand van de oudere plastic rijbewijzen, model 2006 en model 2013.