wietpas

 • "Alcohol in coffeeshops door wietpas"

  AMSTERDAM - Coffeeshops zullen door de invoering van de wietpas massaal overstappen op de verkoop van alcohol.

 • Amsterdamse coffeeshops blijven open voor toerist

  Toeristen kunnen de 220 coffeeshops in Amsterdam gewoon blijven bezoeken, ook al zijn zij geen Nederlandse ingezetenen. Dit bevestigt burgemeester Van der Laan tegen de Volkskrant op basis van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

 • B5 Burgemeesters: strenger toezicht op verkoop van drugs aan jongeren

  EINDHOVEN - Burgemeester Rob van Gijzel heeft in een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat Eindhoven strenger gaat toezien op de verkoop van drugs aan jongeren onder de 18 jaar. Die horen volgens de burgemeester niet thuis in een coffeeshop.

 • Buitenlanders blijven taboe in coffeeshops Eindhoven

  EINDHOVEN - De Eindhovense coffeeshops blijven taboe voor buitenlanders. Hoewel er inmiddels flink wat grote steden zijn die drugstoeristen wel toelaten, zal Eindhoven zich daar niet bij aansluiten. Dat schrijft burgemeester Rob van Gijzel aan de leden van de commissie financiën en bestuur.

 • Burgemeesters willen af van GBA voor Wietpas

  De burgemeesters van Eindhoven en Venlo willen af van de eis dat hun inwoners een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig hebben om een wietpas te krijgen. Die eis heeft geen juridische basis, aldus de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel.

 • Coffeeshops Breda willen af van 'uittreksel'

  BREDA - De acht Bredase coffeeshops willen dat de gemeente het uittreksel uit het bevolkingsregister laat vallen als eis voor het verkrijgen van de wietpas.

 • Geen GBA meer nodig

  Wie een wietpas wil aanvragen bij een coffeeshop in Eindhoven hoeft geen uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) meer te overleggen. De eigenaars van de coffeeshops zijn dit overeengekomen met burgemeester Rob van Gijzel.

 • Gezamenlijke registratie klanten coffeeshops

  BREDA – De acht coffeeshops in Breda bereiden zich voor op het invoeren van de wietpas. Dat gaat misschien gebeuren via een gezamenlijk registratiesysteem. Dat meldt Rick Brand, woordvoerder Actieve Bredase Coffeeshops (ABC).

 • IDReaders helpt Coffeeshops Eindhoven met invoering Wietpas

  IDReaders.nl heeft haar AgecheckID Premium software dusdanig door ontwikkelt, mede na aanleiding van wensen van de coffeeshops, dat een fysieke Wietpas niet meer nodig is.

  Door de combinatie van de AVD-5400 met deze AgecheckID Premium software kan iedere coffeeshop aan de hand van ID Kaarten en Paspoorten snel en foutloos haar bezoekers als lid registeren en daarna controleren op het lidmaatschap.

 • Kort geding wietpas 18 april

  Het kort geding tegen de wietpas is over anderhalve week, op woensdag 18 april, voor de rechtbank in Den Haag. Coffeeshops eisen dat het plan om van de shops besloten clubs te maken, wordt teruggedraaid.

 • Ook in Juni geen GBA nodig

  Na weken van betrekkelijke rust rond de wietpas, laait het vuurtje weer op. Eindhovense coffeeshops vragen hun klanten ook vanaf 1 juni niet naar een uittreksel uit het bevolkingsregister om lid te worden.

 • Rijbewijs als Wietpas

  Op verzoek van verschillende coffeeshop houders heeft IDReaders.nl haar software AgeCheckID Premium nog verder door ontwikkelt, zodat ook de nieuwe Nederlandse Rijbewijzen gebruikt kunnen worden bij de controle of iemand wel of geen lid is

 • Tilburgse Raad tegen wietpas

  De gemeenteraad van Tilburg heeft zich vannacht als laatste van de vier grootste Brabantse steden uitgesproken tegen de invoering van een wietpas. Burgemeester Peter Noordanus, die in de gemeenteraad juist pleitte vóór de wietpas, kreeg de opdracht niet aan de invoering mee te werken, tenzij de regering dat oplegt.

 • Toegang tot coffeeshops 'soepeler'

  Tilburg: De politie zal bij inspectie van coffeeshops in Tilburg alleen controleren of de mensen die op dat moment aanwezig zijn, ook op de ledenlijst van die coffeeshop staan. Het bijhouden van de ledenlijst en de controle van het ingezetenen-criterium, dus de check of de gebruiker daadwerkelijk in Nederland woont, is aan de shops zelf.

 • Uittreksel voor coffeeshop is onnodig

  TILBURG - Burgemeester Peter Noordanus ziet niets in het voorstel van PvdA en VVD dat bezoekers van coffeeshops naast een identiteitsbewijs ook een uittreksel uit het bevolkingsregister moeten laten zien.

 • VVD wil 2000 Leden grens afschaffen

  HOORN - Het VVD congres heeft afgelopen zaterdag ingestemd met een amendement van de afdeling Hoorn op het landelijke verkiezingsprogramma dat voorziet in het afschaffen van de grens van 2000 leden die een coffeeshop per 1 januari 2013 mag hebben. Per 1 januari 2013 wordt de wietpas, die nu nog enkel verplicht is in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, landelijk ingevoerd.

 • Wel ID, geen wietpas

  ZWOLLE - Wie vanaf volgend jaar in Zwolle een coffeeshop wil bezoeken, zal eerst moeten bewijzen dat hij een Nederlander is. Zonder Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning blijft de poort gesloten.

 • Wietpas 'niet nodig' voor nieuw beleid shops

  BREDA - De omstreden wietpas komt er niet in een fysieke vorm. In plaats van een aparte pas moeten bezoekers van een coffeeshop zich in de toekomst legitimeren met een paspoort of rijbewijs.

 • Wietpas vervalt, toegang met Nederlands ID-bewijs en GBA-uittreksel blijft!

  “De wietpas vervalt” staat er in het vandaag verschenen regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte. Maar het gewraakte Ingezetenen-criterium blijft gewoon bestaan, een GBA-uittreksel blijft verplicht.